ОД ВЕЧЕРАС И У БРЧКОМ СЕ УВОДИ ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС!

JP Putevi Brcko

Командант Кризног штаба и градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић, на приједлог Полиције Брчко дистрикта БиХ, на телефонској сједници Кризног штаба донио је

Н А Р Е Д Б У

Члан 1.

(1) Забрањује се кретање лицима на подручју Брчко дистрикта БиХ у временском периоду од 21,00 до 5,00 часова.

(2) Од става (1) овог члана, изузимају се сви запослени који врше службене дужности или су укључени у провођење мјера и активности у вези проглашења стања природне несреће због корона вируса, као и запослени у правним лицима у којима се ради континуитета производње, рад одвија у смјенама.

Члан 2.

(1) За провођење ове Наредбе задужује се Полиција Брчко дистрикта БиХ.

(2) Према лицима која се понашају супротно од члана 1. став (1) ове Наредбе, Полиција Брчко дистрикта БиХ поступа у складу са Законом о јавном реду и миру Брчко дистрикта БиХ.

Члан 3.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и примјењује се од 22.03.2020. године.

Ново радно вријеме пекара и апотека је до 20:00 часова, осим дежурне апотеке.

MD MONTEL