Полиција Брчко дистрикта БиХ подсјећа представнике вјерских заједница на поштовање наредбе о забрани окупљања и заједничког кретања

JP Putevi Brcko

Полиција Брчко дистрикта БиХ у оквиру активности које проводи на спречавању ширења епидемије COVID-19, подсјећа представнике вјерских заједница на простору Брчко дистрикта БиХ да су своје вјерске активности и обреде, обавезни прилагодити Наредби Штаба за заштиту и спашавање број предмета: 02-000049/20 и број акта: 01.1-1141ЦМ-045/20 од дана 23.03.2020. године коју је донио командант Штаба, градоначелник Брчко дистрикта БиХ, о забрани окупљања и заједничког кретања.

Поменутом Наредбом забрањује се окупљање и заједничко кретање три или више лица на јавним мјестима, те отвореним и затвореним јавним површинама. Изузетак само представља окупљање и заједничко кретање три или више лица уколико је неопходно да лица изврше службену дужност или било коју радњу коју су у складу са прописима обавезни да изврше, као и радњу коју извршавају са члановима уже породице. Јавно мјесто у смислу поменуте наредбе јесу улице, тргови, путеви, излетишта, пристаништа, чекаонице, угоститељске, трговачке и занатске радње, средства и објекти јавног пријевоза, спортски стадиони, игралишта, сале и изложбене просторије, пословни објекти физичких и правних лица, вјерски објекти, гробља и мезарја, земљишта, спољњи дијелови кућа и станова у стамбеним зградама, ако су доступни видику са јавног мјеста.

Чланови уже породице у смислу ове наредбе сматрају се лица са којима се живи у заједничком домаћинству.

MD MONTEL