С А О П Ш Т Е Њ Е З А Ј А В Н О С Т: Преглед активности ПБД БиХ за 25.03.2020. године

JP Putevi Brcko

Припадници Полиције Брчко дистрикта БиХ су у протекла 24 сата у сарадњи са инспекторима Инспектората Уреда градоначелника Брчко дистрикта БиХ извршили укупно 60 контрола. Том приликом грађанима је уручено укупно 19 рјешења о изолацији, једна особа није пронађена на адреси становања, док је за четири особе утврђено да не поштују наредбе о забрани кретања, те су им изречене санкције. Током обиласка објеката и провјере да ли се поштује одлука о ограничењу радног времена у одређеним дјелатностима, утврђено је да је било једно кршење Наредбе о радном времену.

 

Од наведеног поступања издвајамо догађај у којем су полицијски службеници Полиције Брчко дистрикта БиХ проводећи активности на поштовању Наредбе о забрани окупљања и заједничког кретања затекли четири особе у просторијама једног Фудбалског клуба, те су им због непоштовања поменуте Наредбе уручени прекршајни налози, због почињеног прекршаја из члана 8 Закона о јавном реду и миру Брчко дистрикта БиХ. Прекршајни налози су уручени и поменутом Фудбалском клубу као правном субјекту, али и одговорном лицу, због почињеног прекршаја “Непоштовање радног времена “ из члана 33 Закона о Јавном реду и миру БД БиХ.

Поново се позива становништво на друштвену одговорност и упозорава да је дужно поштовати све мјере које су донешене за подручје Брчко дистрикта БиХ, а у вези спречавања појаве и ширења епидемије, као и мјера Свјетске здравствене организације.

MD MONTEL