Градоначелник Милић представио мјере помоћи привреди и епидемиолошку ситуацију у дистрикту Брчко

JP Putevi Brcko

Говорећи о мјерама за помоћ привреди услијед ситуације настале у вези са корона вирусом, а које су усвојене данас на ванредној сједници Владе, градоначелник  Синиша Милић је рекао да ће се оним субјектима, правним лицима и предузетницима чији је рад био забрањен рефундирати исплата минималне бруто плате, што значи нето плата у износу од 520, 00 КМ са припадајућим порезима и доприносима на исте за мјесец март 2020. године.

Према критеријумима, право на ову врсту рефундације имају предузећа, предузетници и пословне јединице, која:

а) имају сједиште у Брчко дистрикту БиХ;
б) су регистрована у складу са законима Брчко дистрикта БиХ;
ц) регистровану дјелатност обављају на подручју Брчко дистрикта БиХ;
д) на основу одлука Кризног штаба и Владе Брчко дистрикта БиХ им је забрањен рад, или су због природе свог посла и повезаности са фирмама којима је рад забрањен били спријечени у обављању свог рада, као и они правни субјекти који су темељем других одлука надлежних институција били спријечени у обављању својих дјелатности.

Градоначелник је додао да право на кориштење субвенције за плаћене порезе и доприносе на плате за обрачунате и исплаћене плате за мјесец март 2020. године у износу од 30% имају сва остала предузећа, предузетници и пословне јединице, с подручја Брчко дистрикта БиХ, осим оних који су темељем ове одлуке изузета, а ради се о банкама, јавним предузећима, јавним установама, удружењима која су регистрована у складу са Законом о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта БиХ и Законом о мјесним заједницама у Брчко дистрикту БиХ, предузећима, предузетницима и пословним јединицама који су отказали уговор о раду најмање једног радника почев од марта 2020. године те предузећима, предузетницима и пословним јединицама који нису извршили уплату пореза и доприноса на плате за јануар 2020. године.

Градоначелник Милић је нагласио да се ради о значајној финансијској подршци привредном сектору, према првим процјенама од око 6 000 000 КМ.

“Мислим да смо ми као Влада први изашли са конкретним мјерама помоћи нашој привреди. И даље ћемо пратити стање, не само са здравственог аспекта који је примаран, него и кроз неке друге мјере да помогнемо рад привреде али и све грађане на простору дистрикта Брчко. Ово је била приоритетна мјера коју смо разматрали”, додао је Милић.

MD MONTEL