У БРЧКОМ ИЗОЛАЦИЈА ПРОДУЖЕНА СА 14 НА 28 ДАНА

JP Putevi Brcko

Према одлуци Кризног штаба Брчко дистрикта, градоначелник Синиша Милић издао је наредбу којом се налаже продужење рока изолације лицима којима је издато решење о изолацији са 14 дана на 28 дана.

Такође  Инспекторату је наложено да изврши увид у услове и могућности одвојеног живота чланова породице и домаћинства од лица које је стављено у изолацију те у случају немогућности одвојеног живота да изда решења о изолацији и осталим члановима заједничког домаћинства.

Донета је и одлука да се издавањем решења о изолацији од стране санитарних инспектора за сва лица која су у радном односу отвара боловање даном издавања истог, а за временски период трајања изолације и о томе се обавештава Одељење за здравство и остале услуге – Пододељење за јавно здравство и ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ ради спровођења решења у делу надлежности.

MD MONTEL