Наредба о новим процедурама за спречавање и сузбијање вируса корона COVID-19

JP Putevi Brcko

Командант Штаба за заштиту и спасавање Брчко дистрикта БиХ на телефонској сједници донио је НАРЕДБУ О ПРОЦЕДУРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 У ПРОСТОРИМА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, УСТАНОВА, ИНСТИТУЦИЈА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ

 1. На улазу у простор на видним мјестима морају бити постављена јасна упутства о понашању корисника и запосленика са наведеним бројем корисника који истовремено могу боравити унутар простора и препоруком за што краће задржавање.
 2. На улазу поставити дезинфекциону баријеру и средство за дезинфекцију уз задужење лица за спровођење дезинфекције свих лица која улазе.
 3. У објекте као и просторе пијаца могу ући и у њима могу да буду лица искључиво уз обавезно ношење заштитних маски (укључује свако лице).
 4. Тамо гдје је могуће одвојити мјеста улаза у објекте од мјеста излаза.
 5. Радници у правним субјектима, предузетници, физичка лица, запослени у институцијама, јавним службама и установама као и на пијацама који у радном процесу остварују директан контакт са странкама морају користити заштитне рукавице. Остали запослени нису у обавези коришћења заштитних рукавица, али морају учестало користити дезинфекционо средство.
 6. Правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима реорганизују процес рада на начин да ставе на располагање већи број приступних мјеста (шалтера, каса и сл.) или продуже радно вријеме.
 7. У свим радним просторима као и на пијацама мора да буде обезбијеђено дезинфекционо средство. Као дезинфекционо средство препоручује се 70% алкохол или препарати хлора.
 8. У просторима објеката мора се ограничити број корисника – купаца који могу да буду присутни у исто вријеме уз обавезу поштовања физичког размака од 2 м између свих лица у просторији или простору.
 9. Испред објеката мора да се спроводи мјера физичког размака од 2 м између корисника – купаца који чекају на улаз.
 10. Обавезно је постављање физичке баријере (плексиглас, фолија и сл.) између радника и корисника на свим мјестима гдје је могуће: пултови, шалтери, штандови, касе и сл.
 11. Ако услови радних мјеста не обезбјеђују физичку одвојеност од 2 м између радника, обавеза је између таквих радних позиција постављење физичке баријере.
 12. У објектима гдје се продају воће и поврће као и на пијацама радник мора да врши услугу одабира и вагања артикала или исте да припрема у кесе које ће купци само вагати.
 13. Редовно а најмање два пута дневно (средином и крајем радног времена) вршити дезинфекцију простора прописаним средствима, о чему треба водити писану евиденцију.
 14. Редовно вршити провјетравање канцеларијских и сличних просторија.
 15. Коришћена заштитна опрема радника одлаже се у посебне вреће за смеће које се потом завежу и детаљно дезинфикују (попрскају) дезинфекционим средством. Након 30 минута сав овај отпад се уклања као комунални отпад. Послодавац је дужан да обезбиједи мјесто за одлагање искоришћене заштитне опреме на адекватан начин.
 16. Мјере наведене у предметној процедури обавезно морају да се спроводе у свим затвореним просторима у којим се обављају дјелатности као и на пијацама, а за спровођење свих прописаних мјера одговорно је одговорно лице у правном лицу, институцији, јавној служби и установи као и физичко лице које обавља дјелатност.

Послодавци су дужни да обезбиједе довољан број заштитне опреме у зависности од процеса рада и да је ставе на располагање радницима као и да надзиру њену употребу. Обавеза радника је да спроводе прописане мјере заштите.

 1. У случају потребе у сврху појашњења спровођења прописаних мјера телефоном контактирати Хигијенско-епидемиолошку службу ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ путем броја 049 490-547.

MD MONTEL