ОД ДАНАС УБЛАЖАВАЊЕ ВАНРЕДНИХ МЕРА

JP Putevi Brcko

Након одржане телефонске сједнице Штаба, командант Штаба, градоначелник Брчко дистрикта БиХ дана 27. 4. 2020. године и з д а ј е

Н А Р Е Д Б У

Члан 1
Овом наредбом доноси се План мјера за пуштање у рад привредних субјеката у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине.

Члан 2
(1) Пуштање у рад привредних субјеката обављаће се у фазама, под строгим мјерама и интензивним надзором спровођења ових мјера.
(2) Интервал између пуштања појединих дјелатности, односно фаза је од 10 до 14 дана, након процјене епидемиолошког стања и утврђивања да није дошло до погоршања.

Члан 3
(1) Налаже се привредним субјектима чији је рад организован на начин да раде цијели дан да организују рад на начин да праве дневну паузу од 30 минута до сат времена између смјена, када би урадили дезинфекцију простора.
(2) Налаже се привредним субјектима да организују рад на начин да се избјегне контакт између радника у смјенама.

Члан 4
(1) У првој фази, почевши од 4. маја 2020. године, дозвољава се рад сљедећим привредним субјектима:
a. Трговине на мало и велико осим трговине одјећом,
b. Возачке школе / ауто-школе,
c. Занатске дјелатности (осим фризерских и других третмана за уљепшавање, дјелатности за његу и одржавање тијела),
d. Библиотека без коришћења читаонице и обавезом „карантина“ до 72 часа за књиге; галерија, музеј.
(2) Радно вријеме привредних субјеката из претходног става је до 18.00 часова.

Члан 5
У другој фази, која слиједи након периода од 10 до 14 дана, ако се након прве фазе попуштања мјера не утврди погоршање епидемиолошке ситуације, дозволиће се рад сљедећим привредним субјектима:
a) Трговине одјећом,
b) Фризерски и други третмани за уљепшавање, дјелатност за његу и одржавање тијела,
c) Приватни здравствени сектор (уз процјену ризика појединих третмана од стране љекара и коришћења прописаних нивоа заштите),
d) Јавни градски превоз,
e) Појединачни спортови на отвореном,
f) Теретане, фитнес центри и др. облици сличних дјелатности уз претходну донесену процедуру власника привредних субјеката која укључује попис епидемиолошких мјера (распоред справа, термине коришћења, број особа које могу боравити истовремено, дезинфекцију и сл.),
g) Бувља пијаца.

Члан 6
У трећој фази, која слиједи након периода од 10 до 14 дана, ако се након друге фазе попуштања мјера не утврди погоршање епидемиолошке ситуације, дозволиће се рад сљедећим привредним субјектима:

a) Привредни субјекти који се баве угоститељском дјелатношћу (кафићи, ресторани, сластичарне…), услуживањем хране и пића искључиво на отвореним површинама (баште) под ограниченим условима,
b) Ресторанске услуге у хотелима у затвореном простору, само за госте у смјештају,
c) Кладионице, коцкарнице (без задржавања у простору),
d) Окупљање највише до 10 особа на отвореном простору, уз поштовање мјера физичког размака,
e) Групни спортови на отвореном до 10 особа уз спровођење мјера,
f) Вјерски објекти у затвореном простору у сврху обављања вјерских обреда највише до 10 особа (на површини не мањој од 100 м²),
g) Испраћај преминулих (са или без вјерског обреда) чланови најуже породице плус до 10 особа,
h) Јавни здравствени сектор у пуном капацитету.

Члан 7
Обавезно је придржавање Наредбе о процедури за спречавање и сузбијање епидемије COVID-19 у просторима привредних субјеката, установа, институција и јавних служби, број предмета: 02-000049/20, број акта 01.1-1141СМ-158/20 од 23. 4. 2020. године.

Члан 8
Привредним субјектима који не буду поштовали налоге из ове наредбе забраниће се рад без права на субвенцију и друге помоћи Владе Брчко дистрикта БиХ.

Члан 9
Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр сц. Синиша Милић

MD MONTEL