Влада одржала 100. ванредну сједницу

JP Putevi Brcko

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на 100. ванредној сједници усвојила је Приједлог одлуке о ослобађању плаћања услуга смјештаја и боравка дјеце у јавним предшколским установама Брчко дистрикта БиХ.

Овом одлуком одобрава се ослобађање плаћања мјесечне цијене услуге смјештаја и боравка дјеце у јавним предшколским установама Брчко дистрикта БиХ корисницима тих услуга, утврђене Одлуком о начину финансирања боравка дјеце у јавним предшколским установама Брчко дистрикта БиХ.

Ослобађање из ове одлуке се односи на период трајања прекида васпитно-образовног рада у предшколским установама од 16. 3. 2020. године.

Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњој сједници усвојила је и Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава за 2020. годину – I дио.

Овим програмом планира се утрошак одобрених средстава из Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину у износу од 5.500.000,00 КМ која су издвојена за субвенције приватним предузећима и предузетницима. Средства ће се користити за санацију штета у привредним субјектима Брчко дистрикта БиХ, насталих ограничењем рада због пандемије изазване коронавирусом.

MD MONTEL