Очитање и обрачун потрошње електричне енергије за април 2020. године

JP Putevi Brcko

ЈП „Комунално Брчко“ обавјештава купце да су мјерачи потрошње електричне енергије и воде за априлске рачуне очитавани.

Код мањег броја купаца, нажалост, још нису отклоњене неусаглашености у потрошњи и очитању, као посљедица обрачуна за март 2020. године, али је код већег броја купаца стање утрошене и обрачунате услуге за струју и воду усаглашено са стварном потрошњом, те су добили априлске рачуне који одговарају стварном стању. Доказ томе је и ред испред шалтера благајне, односно долазак купаца да измире своје обавезе.

Обавјештавамо купце да још траје рјешавање рекламација код оних купаца који су имали примједбе на рачуне. Рекламације се рјешавају хронолошки, редослиједом којим су запримљене.

Поново позивамо оне купце који сматрају да постоји грешка у очитању или обрачуну, да путем наше бесплатне инфо линије 0800 505 07, лично путем шалтера Службе за односе с купцима, e-
mail-oм info@komunalno.ba или путем inbox-а facebook странице (facebook.com/jpkomunalnobrcko), упуте рекламацију, која ће бити прослијеђена на рјешавање у најкраћем року.

Обавјештавамо купце да нико неће бити искључен са електродистрибутивне или водоводне мреже док се не заврши са свим тренутним корекцијама и примједбама купаца.

ЈП „Комунално Брчко“

MD MONTEL