Са којом категоријом можете да возите и друге категорије

JP Putevi Brcko

Да ли са Б категоријом смем да возим мопед? Да ли са Ц категоријом смем аутомобилом да вучем приколицу тежу од 750 кг? Која категорија ми треба да са теретним комбијем вучем приколицу тежу од 750 кг?

Често добијамо питања слична овима, па смо одлучилли да направимо преглед свих категорија и листу пратећих категорија возила које смете да возите уколико имате одређену категорију.
Важно!

Пратите искључиво оно што пише у вашој возачкој дозволи (са задње стране), без обзира на све што смо навели у овом тексту.

Дакле, ако вам на задњој страни возачке дозволе није уписано да можете да возите одређену категорију, то значи да ту категорију не смете да возите.
Категорије

Навели смо све категорије, онако како пише у Закону о безбедности саобраћаја. Ту је и законска дефиниција сваке категорије.

1) Са АМ категоријом можете да возите и:

а) мотокултиватор

АМ – Мопеди, лаки трицикли или лаки четвороцикли.
________________________

2) Са А1 категоријом можете да возите и:

а) мопед (АМ)
б) мотокултиватор

А1 – Мотоцикли чија радна запремина мотора није већа 125 цм3 и снаге мотора до 11 кW чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,1 кW/кг и тешки трицикли чија снага мотора не прелази 15 кW.
_____________________

3) Са А2 категоријом можете да возите и:

а) мопед (АМ)
б) А1
ц) мотокултиватор

А2 – Мотоцикли чија снага мотора није већа од 35 кW и чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,2 кW/кг.
__________________________

4) Са А категоријом можете да возите и:

а) мопед (АМ)
б) А1
ц) А2
д) мотокултиватор

А – Мотоцикли и тешки трицикли чија снага мотора прелази 15 кW.
__________________________

5) Са Б1 категоријом можете да возите и:

а) лаке трицикле
б) тешке трицикле чија снага мотора није већа од 15 кW
ц) лаке четвороцикле
д) тешке четвороцикле
е) мотокултиватор

Б1 – Тешки четвороцикли.
_______________________

6) Са Б категоријом можете да возите и:

а) лаке трицикле
б) лаке четвороцикле
ц) тешке трицикле чија снага мотора није већа од 15 кW
д) тешке четвороцикле
е) тешке трицикле чија снага мотора је већа од 15 кW када напуните 21 годину
ф) Б1
г) да вучете приколицу чија највећа дозвољена маса није већа од 750 кг
х) мотокултиватор

Б – Моторна возила, осим возила категорије А, А1, А2, АМ, Ф и М, чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 кг и која немају више од осам места за седење не рачунајући седиште за возача.
_________________________

7) Са БЕ категоријом можете да возите и:

а) идентично као са Б категоријом

БЕ – Скуп возила чије вучно возило припада категорији Б, највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 кг, а није већа од 3.500 кг.
________________________

8) Са Ц1 категоријом можете да возите и:

а) да вучете приколицу чија највећа дозвољена маса није већа од 750 кг
б) мотокултиватор

Ц1 – Моторна возила, осим возила категорије А, А1, А2, АМ, Ф, М, Б, Д и Д1, чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг, а није већа од 7.500 кг.

_________________________

9) Са Ц1Е категоријом можете да возите и:

а) скуп возила категорије БЕ
б) мотокултиватор

Ц1Е – Скуп возила чије вучно возило спада у категорију Ц1, а највећа дозвољена маса прикључног возила прелази 750 кг и највећа дозвољена маса скупа не прелази 12.000 кг, као и скуп возила чије вучно возило спада у категорију Б, а највећа дозвољена маса прикључног возила прелази 3.500 кг и највећа дозвољена маса скупа возила не прелази 12.000 кг.
__________________________

10) Са Ц категоријом можете да возите и:

а) Ц1
б) да вучете приколицу чија највећа дозвољена маса није већа од 750 кг
ц) мотокултиватор

Ц – Моторна возила, осим категорије А, А1, А2, АМ, Ф, М, Б, Д и Д1, чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг.
__________________________

11) Са ЦЕ категоријом можете да возите и:

а) скуп возила категорије Ц1Е
б) скуп возила категорије ДЕ, али само ако имате категорију Д
ц) скуп возила категорије БЕ
д) мотокултиватор

ЦЕ – Скуп возила чије вучно возило припада категорији Ц, а највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 кг.
__________________________

12) Са Д1 категоријом можете да возите и:

а) да вучете приколицу чија највећа дозвољена маса није већа од 750 кг
б) мотокултиватор

Д1 – Моторна возила за превоз лица, која осим седишта за возача имају више од осам, а највише 16 седишта и чија максимална дужина не прелази осам метара.
__________________________

13) Са Д1Е категоријом можете да возите и:

а) скуп возила категорије БЕ
б) мотокултиватор

Д1Е – Скуп возила чије вучно возило припада категорији Д1, а највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 кг.
__________________________

14) Са Д категоријом можете да возите и:

а) Д1
б) да вучете приколицу чија највећа дозвољена маса није већа од 750 кг
ц) мотокултиватор

Д – Моторна возила за превоз лица, која осим седишта за возача имају више од осам седишта.
__________________________

15) Са ДЕ категоријом можете да возите и:

а) скуп возила категорије Д1Е
б) скуп возила категорије БЕ
ц) мотокултиватор

ДЕ – Скуп возила чије вучно возило припада категорији Д, а највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 кг.
__________________________

16) Са Ф категоријом можете да возите и:

а) трактор
б) радну машину
ц) мотокултиватор

Ф – Трактори са или без прикључних возила и радне машине.
__________________________
Закључак

Понављамо – ако вам у возачкој дозволи не пише да смете да возите одређену категорију, то значи да не смете да је возите без обзира шта пише у овом тексту.

Морамо да поновимо због тога што неко може погрешно да разуме шта сме да вози а шта не сме, и да тако добије веома оштру казну.

Овим текстом само информишемо возаче који планирају да положе за одређену категорију, како би знали које још категорије возила ће смети да возе поред оне категорије за коју полажу.

Наиме, у Закону о безбедности саобраћаја пише: „У возачку дозволу уписују се све категорије возила којима возач има право да управља према одредбама овога члана.“

Извор:половниаутомобили

MD MONTEL