На захтев председника Кадрића данас расправа о понашању посланика Нуковића

JP Putevi Brcko

Комисија брчанске Скупштине за утврђивање и провођење Кодекса понашања посланика у Скупштини Дистрикта, на свом данашњем заседању, требала би изанализирати и усвојити допуне Пословника о сопственом раду као и заузети став, односно покренути процедуру у вези са Захтевом председника брчанске Скупштине о покретању поступка утврђивања повреде Кодекса због понашања посланика Адмира Нуковића.

Допуна Пословника је редовна тачка коју је Комисија иначе планирала анализирати на свом првом састанку и то ће данас бити учињено. Кад је ријеч о упућеном Захтеву за покретање поступка утврђивања повреде кодекса усљед понашања посланика Адмира Нуковића, односно његовог недоласка на седнице без најаве или образложења који је упутио председник Скупштине Дистрикта Есед Кадрић биће анализиран и пуштен у процедуру.

„То практично значи да ће чланови Комисије званично бити упознати са текстом Захтева, који ћемо проследити Нуковићу тражећи од њега писмено изјашњене о свему. Тек након његовог одговора поново ћемо се састати како би смо заузели коначан став“, рекао је председник Комисије Адмир Мујкановић.

MD MONTEL