Вожња кроз град: Бициклисти данас са јасним порукама

JP Putevi Brcko

Група грађана окупљених у Бањалучку критичну масу данас организује традиционалну вожњу бициклима кроз град. Вријеме поласка је у 19 часова, испред Музеја савремене умјетности РС.

С обзиром на постојање здравствених ризика, овог пута, као и прошлог, није дефинисана заједничка рута. Сви учествују у вожњи индивидуално или у мањим самоорганизованим групама.

Дистанца и временско трајање вожње су такође произвољни, али препоручено трајање је од 40 минута до једног сата како би ефекат истовременог присуства бициклиста био већи.

– Молимо све учеснике да се понашају одговорно, не доводе у опасност друге и себе, те поштују препоручене мјере опреза као и саобраћајне прописе – поручују организатори.

Из БКМ су и овај пут поновили препоручене мјере за унапређење немоторизованог саобраћаја у вријеме кризе али и за период након ње:

Проширење тротоара – ако су пјешачке стазе преуске (и још додатно сужене многобројним кантама за отпад и/или терасама кафића), потребно их је проширити на дио површине саобраћајница посебним ознакама на њима

Успостава бициклистичких трака на саобраћајницама с више трака које омогућују сигурније кретање и потичу нове бициклисте на проналажење безбједних рута кроз град.

Премјештање бициклистичког саобраћаја на саобраћајнице у улицама преуским за раздвојени саобраћај. Присутност већег броја бициклиста на саобраћајници потребно је нагласити додатном сигнализацијом и ограничењем брзине.

Успостављање улица за бициклистички и пјешачки саобраћај или зона смиреног саобраћаја: претварање одабраних саобраћајница у зоне са знатно смањеним моторизованим саобраћајем (само за станаре). Привремено смиривање саобраћаја такође помаже у ослобађању паркова од притиска великог броја људи и омогућавању кретања без опасности од заразе.

Смањење брзине у већини стамбених и нетранзитних улица на 30 км/х и 50 км/х у остатку града.

Проширење мреже станица јавних градских бицикала.

Проширење мреже паркинга за бицикла на свим локацијама од јавног значаја, али и у улицама са већим бројем стамбених јединица и приватних пословних објеката.

MD MONTEL