Одјељење за образовање расписало јавни конкурс за пријем у радни однос

JP Putevi Brcko

Одјељење за образовање Владе Брчко Дистрикта БиХ расписало је јавни конкурс за пријем у радни однос.

MD MONTEL