Расписан јавни позив за додјелу грантова у Одјељењу за привредни развој, спорт и културу

JP Putevi Brcko

Одјељење за привредни развој, спорт и културу Владе Брчко дистрикта БиХ расписало је Јавни позив за расподјелу новчаних средстава за спорт, културу и туризам с позиција грантова непрофитним организацијама у Брчко дистрикту БиХ за 2020. годину.

Право учешћа на јавном позиву имају сви спортски клубови, спортска друштва, друштва из културе и туризма и друга удружења која су ускладила своју организациону и кадровску структуру у складу са Законом о спорту, која су регистрована у складу с одредбама Закона о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта БиХ.

Захтјеве са документацијом о испуњавању услова јавног позива доставити путем протокола Владе Брчко дистрикта БиХ (шалтер бр. 6, захтјев и затворену коверту), Одјељењу за привредни развој, спорт и културу Владе Брчко дистрикта БиХ на адресу: Булевар мира број 1 Брчко дистрикт БиХ, с назнаком: „Пријава на јавни позив за грантове непрофитним организацијама из области спорта, културе и туризма“.

Позив остаје отворен од 16. јула до 31. јула 2020. године.

MD MONTEL