Мач Високог Стефана

Kolubara
Ријетка фотографија, мач деспота Стефана Лазаревића, који се чува у Археолошком музеју у Истанбулу, Турска.
MD MONTEL