Почела изградња канализационе мреже за потребе новоизграђеног обданишта у МЗ Илићка

Kolubara

На основу Одлуке брчанске Владе о одобравању програма утрошка средстава за доделу гранта Јавном предузећу „Комунално Брчко“ за изградњу нисконапонске електроенергетске мреже и фекалне канализационе мреже за потребе новоизграђеног објекта обданишта у насељу Илићка, започели су припремни, а јуче ископни радови на реализацији овог пројекта.

РЈ Водовод и канализација реализује део који се односи на санацију деонице фекалног колектора од дечијег вртића до постојеће јавне фекалне канализације, односно спајање од новопројектованог ревизионог окна до споја на постојећи јавни фекални колектор. Траса пројектоване канализације је вођена тако да се диспозиција фекалних вода врши гравитационо целом дужином.

Овај посао ће бити завршен у року од седам дана.

MD MONTEL