Привремена обустава и забрана саобраћаја на регионалном путу Р.460 Брчко-Церик

JP Putevi Brcko

Привремена обустава и забрана саобраћаја од кружног тока “ФИС” до раскрснице за Брку у периоду од 12. 10. године до 17. 10. 2020. године

На основу законских овлаштења, Полиција Брчко дистрикта БиХ издала је Рјешење о привременом обустављању и забрани саобраћаја за сва возила на регионалном путу Р.460 Брчко- Церик (од кружног тока “ФИС” до раскрснице за Брку) у периоду од 12. 10. 2020. године до 17. 10.
2020. године. Привремена обустава и забрана саобраћаја ће се проводити у временском интервалу од 00:00 сати до 24:00 сати због радова на “Рехабилитацији регионалног пута Р.460 од кружног тока “ФИС” до раскрснице за Брку”.

У наведеном временском периоду саобраћај ће бити регулисан уз помоћ адекватних баријера или саобраћајне сигнализације уз упуте од стране извођача радова и уз сагласност и асистенцију полицијских службеника Полиције Брчко дистрикта БиХ, те преусмјераван алтернативним правцима и то:
– дионицом 1 за теретна и путничка возила из правца Церика – регионални пут Р.460 -пут поред “Кеминог отпада”, те локални пут Л-3 Брка -Брчко до кружне раскрснице “ФИС” и даље према Брчком,
– дионицом 2 за теретна и путничка возила из правца Брчког – кружна ракрсница “ФИС”- локални пут Л-3 Брка–Горњи Рахић – пут поред “Кеминог отпада” и затим регионални пут Р.460 према Церику.

MD MONTEL