КАЖЊАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА ПОЧИЊЕ ОД ПЕТКА

JP Putevi Brcko

Скупштина Дистрикта на 68. редовној седници усвојила је Закон о заштити становништва од заразних болести. Инспекторат од петка (6.11.2020. године) може кажњавати све оне који се не придржавају одредби Закона о заштити становништва од заразних болести.

„Овим законом се прописује систем заштите становништва од заразних болести, мере које се обавезно проводе ради спречавања и сузбијања, елиминације и ерадикације заразних болести, права и обавезе органа и институција Дистрикта, здравствених установа, правних и физичких лица и предузетника у поступку провођења мера за спречавање и сузбијање заразних болести, као и друга питања од значаја за заштиту становништва од заразних болести на подручју Брчког“, саопштено је из брчанског Инспектората.

Новчане казне се могу изрећи:
–здравственој установи (од 1.000 КМ до 10.000 КМ),
–одговорном лицу у здравственој установи (200 КМ до 2.000 КМ),
–здравственом раднику ако не пријави заразну болест или стање које подлеже обавезном пријављивању и не предузима мере за спречавање и сузбијање заразних болести повезаних с пружањем услуга здравствене заштите (од 100 КМ до 1.000 КМ),
–правном лицу које обавља пословну делатност (од 1.000 КМ до 10.000 КМ),
–одговорном лицу у правном лицу (од 200 КМ до 2.000 КМ),
–предузетнику (од 200 КМ до 1.500 КМ),
–ветеринарској организацији која не обавести здравствену установу о појави зооноза у складу с посебним прописом (1.000 КМ до 10.000 КМ),

–одговорном лицу у ветеринарској организацији која не обавести здравствену установу о појави зооноза у складу с посебним прописом (од 200 КМ до 2.000 КМ),
–предузетнику који обавља ветеринарску делатност, и који не обавести здравствену установу о појави зооноза у складу с посебним прописом (200 КМ до 1.500 КМ),
–физичком лицу (од 100 КМ до 1.000 КМ).

Наглашено је да здравствена установа и одговорно лице у здравственој установи могу бити кажњени, поред осталог, ако не пријаве заразну болест или стање које подлеже обавезном пријављивању, не проводе посебне мере за спречавање и сузбијање заразних болести, као и ако не проводе мере за спречавање и сузбијање заразних болести одређене подзаконским актима.

Правно лице које обавља пословну делатност, одговорно лице у правном лицу, као и предузетник могу бити кажњени, поред осталог, ако не осигурају санитарне прегледе запослених лица, не обаве контролу кориштења прописане заштитне опреме, те ако не проводе мере за спречавање и сузбијање заразних болести.

Физичко лице може бити кажњено, поред осталог, ако одбије да се изолује, хоспитализује и лечи од заразне болести, одбије да се вакцинише против хепатитиса Б, одбије да се стави под здравствени надзор, не користи прописану заштитну опрему. Новчаном казном може бити кажњен родитељ, односно старатељ детета ако одбије вакцинацију детета вакцином из програма обавезне систематске имунизације.

„Уколико се превентивним деловањем не постигне сврха, надлежна инспекција ће предузимати мере и радње у складу с прописаним овлаштењима, а након што Закон о заштити становништва од заразних болести ступи на снагу,“ саопштено је из Инспектората.

MD MONTEL