Обавезна зимска опрема за возила

JP Putevi Brcko

У складу са Законом о основама сигурности саобраћаја на путевима у БиХ и Правилником о саобраћају у зимским условима од 15. новембра текуће године до 15. априла наредне године, на снази је обавезна употреба зимске опреме за сва моторна возила која саобраћају на јавним путевима.

Под зимском опремом коју треба да имају моторна возила у зимским условима према наведеном правилнику, сматра се:

За путничка моторна возила и остала моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 кг и која немају више од 8 сједишта, прописана је сљедећа опрема:

– Зимски пнеуматици на сва четири точка са ознаком”М+С”, чија дубина шара на газећем слоју износи најмање 4 мм

– Гуме са љетњим профилом чија дубина газећег слоја износи најмање 4 мм и да у прибору морајуимати одговарајуће ланце за погонске точкове.

За моторна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 кг и аутобусе, прописана је

сљедећа опрема:

– Зимски пнеуматици на погонским точковима, чија је дубина шаре на газећем слоју најмање 4 мм, те у прибору одговарајући ланци за погонске точкове и приручни алат (лопата и врећа пијеска од 25-50 кг).

– Гуме са љетњим профилом чија дубина шаре на газећем слоју износи најмање 4 мм, а у прибору одговарајући ланци и приручни алат (лопата и врећа пијеска од 25-50 кг).

Под зимским условима, подразумијева се најмање једно од сљедећих стања:

– Када пада снијег и ствара кору на коловозу,

– Када на већој површини коловоза има остатак угаженог и залеђеног снијега,

– Када пада киша и леди се на коловозу,

– Када је коловоз залеђен.

Опрема за саобраћај у зимским условима:

Без обзира на временске услове сва моторна возила морају користити и посједовати прописану зимску опрему у периоду од 15.11. текуће године до 15.4. идуће године.

Позивамо возаче да припреме возила за вожњу у зимским условима, чиме ће избјећи законске санкције за непоштивање наведене обавезе, а истовремено допринијети личној сигурности и сигурности других учесника у саобраћају.

MD MONTEL