Привредни субјекти дужни су доставити спискове на службени мејл Полиције Брчко дистрикта БиХ

JP Putevi Brcko

На основу Наредбе команданта Штаба за заштиту и спашавање Брчко дистрикта БиХ, број 02/000049/20 од 20. 11. 2020. године, којом се забрањује кретање особама на подручју Брчко дистрикта БиХ у наредних 15 дана у временском периоду од 22.00 до 5.00 сати почев од недјеље 22. 11. 2020. године у 22.00 сати, Полиција Брчко дистрикта БиХ обавјештава све привредне субјекте да доставе спискове радника који су ангажовани за рад у ноћној смјени, односно који се морају кретати у вријеме полицијског сата, искључиво е-маилом.

Напомињемо да списак радника ангажованих у ноћној смјени у вријеме трајања полицијског сата, мора бити потписан од стране овлаштеног лица, односно директора и послан са службеног мејла привредног субјекта на мејл полиције okc@policijabdbih.gov.ba.

MD MONTEL