Полиција Брчко дистрикта БиХ одустала од асистенције на Прутачама

JP Putevi Brcko

Одјељење за расељена лица – особе избјеглице и стамбена питања Владе Брчко дистрикта БиХ је Полицији Брчко дистрикта БиХ упутило захтјев за асистенцију приликом деложације једне вишечлане породице за дан 24. 11. 2020. године која бесправно користи стан у алтернативном смјештају у насељу Прутаче.

С обзиром на то да у припреми деложације, надлежне институције нису на адекватан начин ријешиле смјештај деложиране породице, те имајући у виду погоршану епидемиолошку ситуацију на подручју Брчко дистрикта БиХ и тренутне временске услове, Полиција Брчко дистрикта БиХ је одустала од асистенције.

MD MONTEL