Полиција међу иницијаторима протеста идентификовала особе које нису ни радници нити власници угоститељских објеката

JP Putevi Brcko

Поводом окупљања групе грађана који су се представљали као упосленици у угоститељској услужној дјелатности и власници угоститељских објеката који су у дане 23. и 25.11.2020. године исказали своје незадовољство најновијим мјерама Штаба за заштиту и спасавање Брчко дистрикта БиХ, обавјештавамо јавност да смо предузели низ мјера сходно законским надлежностима, нити једног момента не ограничавајући право на мирно окупљање и изражавање мишљења и преношења ставова и порука под условима прописаним Законом о мирном окупљању.

Штаб за заштиту и спасавање Брчко дистрикта БиХ је дана 20.11.2020. године донио Наредбу број предмета: 02-000049/20, број акта: 01.1.1149АД-430/20 којом се између осталог забрањује рад угоститељских објеката у наредних 15 дана од дана ступања Наредбе на снагу (члан 3. став (1) Наредбе), те се задужује Дирекција за финасије Брчко дистрикта БиХ да у року 10 дана од дана ступања Наредбе на снагу изврши анализу наређених мјера и предложи начин финансијског обештећења привредних субјеката којима ће бити онемогућен рад (члан 8. Наредбе).

Одмах након доношења Наредбе, на друштвеним мрежама је забиљежен низ негативних коментара, међу којима је био и дио коментара којима се позивало и подстрекавало на рушилачке демонстрације усмјерене према институцијама Владе Брчко дистрикта БиХ.

Током окупљања дана 23. и 25.11. Полиција је међу иницијаторима окупљања идентификовала одређен број лица која формално нису ни упосленици нити власници угоститељских објеката, одређен број лица која нису са подручја Брчко дистрикта БиХ, као и одређен број лица која су се у медијском експонирању из њима познатих мотива лажно представљала.

Према свим идентификованим лицима за која смо утврдили да су прекршили Наредбе Штаба за заштиту и спасавање, као и Закон о мирном окупљању Брчко дистрикта БиХ, Закон о јавном реду и миру Брчко дистрикта БиХ Полиција ће предузети мјере из своје надлежности у циљу прекршајног и евентуално кривичног процесуирања.

Током утврђивања и документовања горе наведених чињеница остварена је сарадња на веома високом професионалном нивоу са Министарством унутрашњих послова Републике Српске и Министарством унутрашњих послова Тузланског кантона.

С обзиром да је тренутна епидемиолошка ситуација због експанзије заразне болести узроковане вирусом Корона (Цовид-19) веома сложена, да је директно угрожено здравље као и животи већег броја становника Брчко дистрикта БиХ, Полиција ће без обзира на оптерећеност у извршавању примарних послова и задатака из надлежности Полиције, наставити са предузимањем свих потребних мјера како би се сачувало здравље и животи становника Брчко дистрикта БиХ.

MD MONTEL