Ко има право на нову помоћ Владе РС?

Kolubara

Влада Републике Српске донијела је на јучерашњој сједници Уредбу о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона, којом се уређују услови и исправе за доказивање њихове испуњености и друга питања од значаја за поступак додјеле средстава привредним субјектима ових привредних грана.

Како је саопштено из Министартсва трговине и туризма, циљ доношења уредбе је пружање подршке за одржавање ликвидности привредним субјектима, који обављају угостититељску дјелатност у објектима за смјештај, дјелатност туристичке агенције и извођачку умјетност, а који с обзиром на постојећу епидемиолошку ситуацију трпе штетне посљедице због смањења обима пословања.

„Привредним субјектима, који испуњавају услове прописане Уредбом, биће уплаћени порези и доприноси на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, за период јул-септембар 2020. године“, саопштено је из Министарства.

Право на додјелу средстава остварују привредни субјекти који имају регистровано сједиште на територији Републике Српске, који нису смањили број радника за више од 15%, поредећи број радника на дан 31. август 2020. године са даном 29. фебруар 2020. године, који имају финансијски губитак, који подразумијева пад промета у периоду јул-септембар 2020. године у проценту од најмање 40% и више у односу на исти период 2019. године и који су измирили порезе и доприносе на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, закључно са 30.06.2020. године.

Средства за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона представљају новчана средства Компензационог фонда Републике Српске, која се додјељују привредним субјектима као подршка пословању и редовном измиривању пореза и доприноса на име запослених радника.

Поступак додјеле средстава спроводиће Министарство трговине и туризма Републике Српске и Министарство просвјете и културе Републике Српске, а корисници средстава могу бити привредни субјекти који обављају дјелатност угоститељских услуга за смјештај, дјелатност туристичких агенција и тур-оператера и извођачи умјетности.

„Код показатеља који се тичу смањења броја радника не узимају се у обзир радници којима је истекао уговор о раду на одређено вријеме, радници који су остварили право на пензију и откази уговора о раду од стране радника. За привредне субјекте који нису били регистровани или који нису обављали дјелатност у периоду јул-септембар 2019. године, пад промета из истог периода 2020. године пореди се са оствареним просјечним прометом у децембру 2019. године, јануару и фебруару 2020. године“, наводи се у саопштењу.

Привредни субјект иницира покретање поступка за остваривање права на додјелу средстава подношењем захтјева Министарству трговине и туризма Републике Српске, односно Министарству просвјете и културе Републике Српске уколико је у питању извођачка дјелатност.

Министарство трговине и туризма Републике Српске позива све привредне субјекте обухваћене овом Уредбом да пријаве поднесу најкасније до 20. децембра 2020. године. Уколико је привредни субјект у моменту доношења рјешења по овој Уредби већ уплатио порезе и доприносе за период јул-септембар 2020. године, та ће се уплата сматрати као претплата за наредни порески период.

Извор: независне

MD MONTEL