ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

Kolubara

Ријеч ”Босна” се први пут у историји помиње у спису ромејског цара Константина VII Порфирогенита „О управљању државом“ („De administrando imperio“ или прави наслов „Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν“).

Оно што је занимљиво, појам ”Босна” налазимо у 32. глави, у наслову: ”О СРБИМА и земљи у којој сада станују“. Ту писац наводи насељена мјеста у Србији и у њој помиње Босну:

”У покрштеној СРБИЈИ су насељени градови Дeстиник (Достиника), Чернавуск, Међуречје, Дреснеик, Лесник, Салинес (Соли тј. Тузла), и у области БОСНЕ Котор и Десник”.

Такође је занимљиво да се ту нигдје не помињу никакви Бошњаци, Бошњани, богумили или било шта слично. Учени ромејски цар Константин VII Порфирогенит (913-959) помиње само Србе, који живе у Босни (као српској покрајини између осталих српских области), Хрвате који живе западно од Срба и Бугаре који живе источно од Срба.

Извор: Историја Срба

MD MONTEL