АНКЕТИРАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА

Kolubara

Завод за запошљавање Брчко дистрикта јуче је започео провођење анкетирања послодаваца у склопу Истраживања тржишта рада у Брчком  2020/2021 ради сагледавања трендова и процене кретања на тржишту рада.

Процес анкетирања одвија се уз подршку пројекта „Унапређење истраживања тржишта рада“ који финансира Европска унија у износу од 1,2 милион евра. Анкетом је планирано обухватити репрезентативни узорак од 220 брчанских послодаваца из кључних делатности који имају пет или више запослених, а проводиће се до 29. јануара текуће године.

MD MONTEL