САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Kolubara

Извршавајући своје послове прописане законом Полиција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у скорије вријеме биљежи одређене догађаје на подручју Брчког, у којима одређене неодговорне јавне изјаве припадника институција и органа Дистрикта, поред потенцијалних инкриминирајућих елемената, носе снажан потенцијал негативног утицаја на стање безбједности и осјећај безбједности грађана.

Поред наведеног, кумулативно, оваква понашања могу изазвати или довести до развијања догађаја са тешким посљедицама по живот и имовину.

Свеприсутан популистички тренд, неконтролисаног говора мржње, неодговорног изрицања пријетњи и свјесног изазивања страха, неизоставно дефинише факторе угрожавања безбједности који утичу и могу да утичу на нормалан живот и функционисање ове друштвене заједнице.

При томе, немјерљив је значај одговорности лица који врше јавне функције, за примјерно и прикладно понашање, те етичко и савјесно обављање дужности, искључиво за добробит Дистрикта и Босне и Херцеговине, односно људи који живе на овим подручјима.

Управо због тога, а у складу са надлежностима Полиције Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, у односу на све ове догађаје и њихове актере, биће безрезервно предузете све потребне мјере и радње за спречавање и сузбијање свих облика нарушавања безбједности и обезбјеђења мирне и безбједне средине за све грађане ове друштвене заједнице.

ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

MD MONTEL