ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ РЕЗУЛТАТИ НАКОН 100 ДАНА ВЛАДЕ!

JP Putevi Brcko

Градоначелник Брчког Есед Кадрић поводом 100 дана деловања Владе изјавио је да су почетни резултати задовољавајући, посебно са аспекта поступања о доношењу прорачуна за 2021. годину према новим законским решењима.

Усвојен је Закон о спречавању сукоба интереса у институцијама Дистрикта, док ће врло брзо бити у процедури Закон о јавној имовини, а који претпоставља убрзанији привредни развој.

„Покренуте су измене просторног плана дистрикта због потребе да се најбрже приступи трасирању будућег аутопута“, истакао је Кадрић, те је додао да преговарају са Светском банком за финанцирање великих пројеката, речних корита и депоније отпада.

Ту је и уређење обале реке Саве. Између осталог, градоначелник Кадрић је рекао да су у борби против пандемије добрим одлукама реаговали на ситуацију конкретно када су у питању грађани.

MD MONTEL