Позив новим пензионерима да се евидентирају

JP Putevi Brcko

Позивају се пензионери са местом пребивалишта у Брчком који не пролазе кроз базне евиденције пензионера у Пододељењу за социјалну заштиту, односно пензионери који су стекли пензију од августа месеца 2020. године, да се уз достављање копије решења о пензионисању, последњег чека пензије и текућег рачуна банке, евидентирају у периоду од 4. маја 2021. године до 31. августа 2021. године, радним даном у времену од 8,00 до 13,00 часова, у седишту Пододељења за социјалну заштиту, улица Клостерска број 18, Брчко, све у сврху реализације доделе једнократне новчане помоћи за пензионере у 2021.години.

MD MONTEL