Спреман Програм реформи за НАТО, ово су детаљи

JP Putevi Brcko

Програм реформи 2021. који би након усвајања од стране надлежних институција и тијела требао бити упућен у НАТО садржи опредјељење да је БиХ показала спремност да да активни допринос НАТО-у и учествује у операцијама подршке миру.

„БиХ је предана побољшању односа с НАТО-ом без прејудицирања коначне одлуке о чланству. Све активности су у складу с пријашњим одлукама Предсједништва, Савјета министара и Парламентарне скупштине БиХ, у складу с уставним надлежностима Предсједништва БиХ“ стоји у уводу документа.

Овим је јасно дато до знања да је БиХ, иако је дијелом текста који гласи ‘без прејудицирања коначне одлуке о чланству’ очигледно ублажена прича о приступању НАТО-у у корист снажног противљења из Републике Српске, ипак, кандидат за приступање, јер се цијели процес наставља на раније одлуке и до сада урађени посао.

У наредном дијелу документа речено је да је БиХ заинтересована за даљи развој односа с НАТО-ом кроз учешће у заједничким вјежбама и вјежбама одговора на кризе, као и у операцијама подршке миру.

„БиХ је одлучна бити поуздан партнер способан пружити допринос у борби против глобалних сигурносних изазова како би се очували трајни мир и сигурност у евроатлантском подручју. У овом контексту узети су обзир и регионални аспекти интеграције и сарадње Западног Балкана с НАТО-ом“, наводи се у документу.

Наведено је како ће БиХ наставити развијати своје одбрамбене институције и Оружане снаге Босне и Херцеговине (ОС БиХ), које треба да буду способне извршавати задатке дефинисане законом и подржавати стратешке циљеве у области сигурности и одбране.

„Осигураће развој таквих одбрамбених способности које одговарају својој средини и способне су за извршавање додијељених им задатака, осигуравајући висок ниво сарадње с НАТО-ом и Европском унијом (ЕУ) и испуњење обавеза које је БиХ преузела као европски и евроатлантски партнер.

БиХ ће осигурати ефикасно планирање и управљање расположивим одбрамбеним ресурсима. Настојаће развити НАТО компатибилну структуру снага у складу са захтјевима и капацитетима, осигуравајући интероперабилност с НАТО-ом и партнерским снагама.

БиХ ће наставити развијати способност слања ОС БиХ у мисије у иностранство и одговарајуће способности за подршку операцијама. Развијаће способности кроз систем обуке и доктрине и кроз одбрамбену сарадњу“, стоји у програму реформи.

Као услови које БиХ мора испунити наведене су вањска и сигурносна политика, унутрашња политика, економска питања, питања ресурса, безбједносна питања и правна питања.

Један од свакако најважнијих услова за напредовање БиХ према НАТО интеграцијама је књижење војне имовине, које блокирају из Републике Српске.

MD MONTEL