Усвојен Програм утрошка средстава за донације у 2021. години

JP Putevi Brcko

Брчанска Влада усвојила је Програм утрошка средстава за донације у 2021. години у Одјељењу за избегла и расељена лица у укупном износу од око 400.000 КМ.

„Тиме ће се бити реализоване субвенције закупнина за стан корисницима пројекта социјалног становања у износу од 22.467 марака одабраним а нереализованим корисницима програма стамбеног збрињавања расељених лица која се желе интегрисати у локалну заједницу по јавном позиву од прошле године“, рекла је Љубица Илић, шеф Одељења за избегла и расељена лица.

Такође је издвојено и 50.000 марака за стамбено збрињавање носилаца станарских права у облику накнаде за уништене станове, а биће исплаћемо и 122.714 марака одабраним.

Програмом утрошка средстава планирано је и 200.000 марака за обнову индивидуалних стамбених објеката расељених лица и повратника у Брчко у 2021. години током које се очекује расписивање још два позива.

За стамбено збрињавање расељених особа које се желе интегрисати у локалну заједнице издвојено је и  150.000 КМ као и за санација односно реконструкција ратом оштећених односно порушених стамбених јединица на подручју Брчко дистрикта за који је издвојено 300.000 КМ.

MD MONTEL