ПОЛИЦИЈА СУДСКИМ ПУТЕМ ТРАЖИ ИСПЛАТУ ДОПРИНОСА

JP Putevi Brcko

Пред брчанским Основним судом почело је припремно рочиште радноправних односа полицијских службеника којима је ускраћена исплата доприноса за бенфицирани радни стаж.

Преко 100 оштећених полицијских службеника којима је од успоставе Дистрикта до краја 2007. године ускраћена исплата доприноса одлучили су да своја права траже путем Суда јер одговор од надлежних чекају пуне две године.

У спорном раздобљу на снази су били ентитетски закони о полицијским службеницима што се у овом случају није десило. Законом је прописано да за сваких 12 месеци рада полицијским службеницима припадају још четири месеца бенефицираног радног стажа.

MD MONTEL