Ћазим Дачај осуђен на четири године затвора

JP Putevi Brcko

Пред Основним судом Брчко дистрикта БиХ одржано рочиште за објављивање пресуде у кривичном предмету против Ћазима Дачаја, бившег посланика Скупштине, на којем је суд објавио пресуду којом је оптуженог огласио кривим за кривично дело „Злоупотреба положаја или овлаштења“.

Дачају је изречена казну затвора у трајању од 4 године у коју је урачунато и време проведено у притвору.

Поред казне затвора, истом пресудом суд је оптуженом изрекао и меру безбедности забране обављања дужности посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ у трајању од 5 година, као и меру одузимања имовинске користи прибављене кривичним делом у износу од 131.000,00 КМ.

У питању је првостепена неправоснажна пресуда на коју имају право изјавити жалбу Апелационом суду Брчко дистрикта БиХ.

MD MONTEL