НЕДА КОЗОМАРА

ЛЕТЕЋЕ

Пише: Неда Козомара У авиону, поред мене, сједи госпођа по чијем изгледу се одмах да…