РЕФЛЕКСИЈА

Одбијање, размишљање, расуђивање, преношење пажње са објекта посматрања на субјекат и разматрање односа у коме се налази субјекат према објекту.